Akredytacja obecna także w Katowicach

Badania laboratoryjne to specyficzna dziedzina działalności analitycznej, w której bardzo istotna jest precyzja wykonywanych czynności. W końcu przecież od wyników badań często zależą pewne formalne następstwa, wynikające np. z zapisów umów zawartych przez wykonawców dróg, dotyczących wykorzystania mieszanki asfaltowej o określonych parametrach chemicznych. Aby jednak wyniki badań przeprowadzonych przez laboratorium mogły zostać oficjalnie uznane często warunkiem niezbędnym jest posiadanie przez nie akredytacji.

Akredytacja potwierdzeniem jakości

Za dość enigmatycznie brzmiącym zwrotem ‘akredytacja’ kryje się uznanie danego laboratorium, przez upoważnione do takiego działania jednostki, za podmiot spełniający określone kryteria, uprawniające do jej otrzymania. W takim rozumieniu akredytacja jest więc formalnym poświadczeniem spełniania przez dane laboratorium określonych norm i wymagań postępowania w czasie prowadzonych analiz laboratoryjnych.

Należy więc uznać, że każde laboratorium akredytowane w Katowicach normy takie spełnia. Aby otrzymać akredytację ubiegające się o nią jednostki muszą najczęściej posiadać odpowiedni potencjał kadrowy i sprzętowy. Ale to jeszcze nie wszystko. Oprócz tego bowiem muszą przestrzegać stosownych procedur, odznaczać się wiarygodności i powtarzalnością otrzymywanych wyników badań, a także działać transparentnie i obiektywnie.

Długa droga do akredytacji

Zanim więc status ten został przyznany każde laboratorium akredytowane w Katowicach musiało powyższe wymagania spełnić. Otrzymanie tego miana nie oznacza jednakże końca współpracy z jednostką, która takiej akredytacji udzieliła. Aby nie została ona odebrana standardy z nią związane muszą być bowiem stosowane przez cały czas.

W celu weryfikacji stanu rzeczy w tym względzie jednostka udzielająca akredytacji jest uprawniona do przeprowadzania wizytacji i kontroli w akredytowanym laboratorium, w celu sprawdzania przestrzegania postawionych warunków akredytacji. Co więcej brak zgody na przeprowadzenie takiej kontroli oznacza automatyczne odebrania akredytacji.

Co jeszcze daje akredytacja?

Choć może się to na pierwszy rzut oka wydawać dziwne, to laboratoria bardzo chętnie występują o akredytacje, nawet mimo obostrzeń, jakie się z tym wiążą. Mając akredytację zyskują one bowiem dodatkowe potwierdzenie jakości prowadzonych analiz. Dla firm, będących potencjalnymi klientami akredytowanych jednostek wiedza o przyznaniu tego statusu jest często decydująca przy wyborze wykonawcy badań.

Warto przy tym zauważyć, że liczna akredytowanych laboratoriów w Katowicach nie jest zbyt duża, toteż status taki daje im dość wyraźną przewagę na lokalnym rynku analitycznym względem innych podmiotów, które akredytacji takowej nie posiadają.