Do czego wykorzystuje się monitoring wód

Monitoring wód jest procesem, który ma na celu przede wszystkim badanie stanu jakości wód w kraju. Dotyczy to środowiska wodnego, takiego jak rzeki czy jeziora. Bada się przede wszystkim poziom czystości wód, ale jednocześnie zbiera się także dane dotyczące jego poziomu.

W jaki sposób dokonuje się badań?

Monitoring wód prowadzony jest na wiele sposobów, w zależności od założonego celu. Przy diagnostycznym monitoringu wód na przykład bada się przede wszystkim poziom wód oraz ich zanieczyszczenie. Pozwala to określić nie tylko rodzaj ale także wód, ponadto można także określić to, w jaki sposób działalność człowieka wpływa na stan wód na danym obszarze.

Monitoring badawczy zaś ma na celu przede wszystkim obserwacje wód, najczęściej dokonywany jest po wprowadzeniu na konkretnym obszarze zmian. Dzięki obserwacji można stwierdzić, czy przyniosły one spodziewane efekty, najczęściej mające na celu poprawę środowiska naturalnego i stanu czystości wody. Ponadto po przeprowadzonych badaniach można określać, dlaczego zmiany nie doprowadziły do pożądanego stanu.

Co daje monitorowanie wód?

Poza określaniem zasobów wody i jej jakości monitoring wód jest istotny dla środowiska naturalnego. Jakość wody wpływa bowiem na cały ekosystem, często jej zła jakość jest przyczyną wymieranie gatunków zwierząt czy owadów na konkretnym terenie. Tak samo rośliny, które nie mają dostępu do wody o odpowiedniej jakości narażone są na choroby i wyginięcie. Sprawdzanie stanu wód oraz dbanie o ich jak najlepszą jakość jest więc niezwykle istotnym elementem dbania o czyste i zdrowe środowisko. Ponadto regularnie prowadzone badania pomagają wykryć w wodzie niebezpieczne dla ludzi bakterie i wdrożyć działania zmierzające do ich eliminacji.

Kto zajmuje się monitoringiem wód?

W celu zapewnienia jak najlepszych wyników monitoring wód prowadzony jest przez związane z ochroną środowiska instytucje. W ramach pracy mogą one współpracować, aby zapewnić sobie odpowiednie warunki do pracy jak również wspólnie opracowywać działania dotyczące poprawy stanu i jakości wód. Takie badania szczególne znaczenie mają przede wszystkim na terenach, gdzie znajdują się zakłady przemysłowe, których działalność może wpływać na stan wody. W tych miejscach monitorowanie wód prowadzone jest znacznie częściej. Także miejsca takie jak kąpieliska, szczególnie w sezonie letnim są przedmiotem badań. Dzięki badaniom można także zaobserwować ilość wód powierzchniowych, a porównanie z danymi poprzednich lat pozwala znaleźć te miejsca, gdzie ich poziom się obniża.