Ceny węgla – od czego zależą?

Wśród użytkowników indywidualnych, posiadających wolnostojący dom, najpopularniejszą metodą ogrzewania wciąż jest opalanie węglem. Jeśli mamy do ogrzania 100 m2, rocznie trzeba wydać około 3 – 3,5 tys. złotych na składzie węgla. Co sprawa, że węgiel jest tak drogi?

Czy skład opału blisko kopalni będzie tańszy?

Bez względu na to, jaki produkt kupujemy, rzadko możemy uzyskać go z pominięciem pośrednika. Skład węgla to najpopularniejsze miejsce zakupu opału. Czy te zlokalizowane bliżej kopalni oferują atrakcyjniejsze ceny?

Logicznym wydaje się, że tak. W końcu koszt transportu, który w cenie tony węgla może sięgać nawet 20 procent, będzie wtedy niższy. Skład opału w bliskim sąsiedztwie kopalni powinien więc być najlepszym miejscem zakupu.

Składy węgla na Śląsku najtańsze?

Dane statystyczne z 2019 roku, zawierające średnią cenę tony węgla typu orzech pokazują, że rzeczywiście najtaniej było w województwie śląskim. Cena oscylowała w granicach 690 złotych za tonę. W odległych województwach na przykład zachodniopomorskim cena ta wzrastała do 820 złotych. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, gdzie cena tony węgla na składzie opału równa była tej w województwie śląskim.

Ile z tego dla pośrednika?

Naturalnym jest, że składy węgla muszą zarabiać. Koszty pośredniczenia w sprzedaży nie są małe. Skład węgla musi mieć plac, maszyny oraz pracowników. Tona węgla typu orzech w kopalni KWK „Piast” kosztuje 624 złote. W takim wypadku wyraźnie widać, że marża składu węgla nie stanowi wysokiego procentu w cenie. Nie jest to ani 50 procent, ani więcej. Czy wydobycie tony węgla jest więc tak drogie, że kosztuje kopalnię kilkaset złotych?

Podatki i ich udział procentowy w cenie

Sprzedaż detaliczna węgla jest dla kopalni bardzo opłacalna. Podatek akcyzowy dla węgla wynosi 1,28 zł/GJ. Jest to więc uogólniając około 30 złotych na tonę. To nie wszystko, jest jeszcze przecież podatek VAT. W przypadku węgla wynosi on 18,7 procenta. Łatwo policzyć, że w cenie tony węgla około 115 złotych to sam podatek.

Koszt wydobycia

Aby dopełnić obrazu, pozostaje ustalić ile kopalnia musi wydać, aby wydobyć tonę węgla na powierzchnię. W ostatnich miesiącach średni jednostkowy koszt wydobycia węgla dla całego sektora wydobywczego wyniósł około 255 złotych za tonę, zaś pozostała składowa ceny węgla to już zarobek kopalni.