Akredytacja obecna także w Katowicach

Badania laboratoryjne to specyficzna dziedzina działalności analitycznej, w której bardzo istotna jest precyzja wykonywanych czynności. W końcu przecież od wyników badań często zależą pewne formalne następstwa, wynikające np. z zapisów umów zawartych przez wykonawców dróg, dotyczących wykorzystania mieszanki asfaltowej o określonych parametrach chemicznych. Aby jednak wyniki badań przeprowadzonych przez laboratorium mogły zostać oficjalnie uznane często warunkiem niezbędnym jest posiadanie przez nie akredytacji.
Czytaj dalej