Gospodarka wodna w domku jednorodzinnym

Dopóki mieszka się na blokowisku, myślenie o kanalizacji sprowadza się do złości na zapchane studzienki kanalizacyjne na ulicach i płacenie za coraz droższe odprowadzanie ścieków. Jeśli jednak jest się posiadaczem domu jednorodzinnego lub zamierza się taki budować, to ścieki nabierają zupełnie innego wymiaru.

Sieć wodno-kanalizacyjna

Wiele polskich miejscowości jest już całkowicie skanalizowanych, zatem jedynym problemem właściciela domu jednorodzinnego w takim miejscu jest podłączenie do systemu kanalizacji. Gorzej, gdy dom stawia się w terenie dziewiczym, z dala od cywilizacji lub tam, gdzie po prostu nie ma sieci wodno-kanalizacyjnej. Co zrobić w takiej sytuacji?

Skutki złej gospodarki wodnej

Zapewnienie domownikom dostępu do czystej wody i odprowadzanie ścieków to jedna z najważniejszych spraw, którą należy rozwiązać budując dom lub remontując starą posiadłość. Na wsiach często zdarza się, że domy korzystają ze starych studni ie spełniających norm sanitarnych, a ścieki spływają do nieszczelnego szamba. Sytuacja taka jest groźna dla mieszkańców, gdyż grozi utratą zdrowia a nawet epidemią chorób typu czerwonka czy dur brzuszny. Powoduje także nieodwracalne szkody w środowisku naturalnym, prowadząc do jego degradacji. Dodatkowo zmienne warunki atmosferyczne ostatnich lat sprawiają, że w wielu regionach kraju studnie wysychają lub zanieczyszczane są wodami opadowymi.

Studnia głębinowa i przydomowa oczyszczalnia ścieków

Jedynym słusznym rozwiązaniem w takim wypadku jest zlecenie odwiertu i budowa studni głębinowej dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody pitnej wysokiej jakości oraz zaplanowanie i realizacja budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia biologiczna dla domków jednorodzinnych zapewni prawidłowa gospodarkę ściekową na terenie prywatnej posesji.

Rodzaje oczyszczalni przydomowych

Do lamusa należy odłożyć myśl o prowizorycznym dole kloacznym, czy prostym szambie. Obowiązujące współcześnie normy sanitarne sprawiają, że jedynym rozwiązaniem staje się oczyszczalnia ścieków. Wybrać można wśród różnych typów urządzeń. Najprostsze są oczyszczalnie drenażowe oraz drenażowe z filtrem. Wymagają one jednak odpowiedniego podłoża z dobrą przepuszczalnością oraz sporego terenu. Na małych działkach sprawdzi się oczyszczalnia biologiczna dla domków jednorodzinnych. W oczyszczalniach biologicznych za rozkład ścieków odpowiadają odpowiednie mikroorganizmy, które sprawiają, że do gruntu odprowadzane są ścieki wyczyszczone w 95%. Oczyszczalnia taka wymaga tylko 8m2 powierzchni i jest bezpieczna dla środowiska.